porodwczechach.pl

Jeśli masz ubezpieczenie w Polsce i z Republiką Czeską nie łączy cię nic (np nie masz tam partnera) również możesz rodzic na polskie ubezpieczenie. Niestety procedura ta jest trochę skomplikowana i nie zawsze możliwa.

Aby rodzić za granicą musisz uzyskać formularz S2 i z nim udać się do czeskiej ubezpieczalni (jest ich kilka).

Aby uzyskać formularz S2 trzeba najpierw wypełnić wniosek do dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ lub do prezesa NFZ (wniosek o leczenie poza granicami kraju). Do wniosku potrzebujesz:

  • opinię specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycznej (w tym wypadku lekarza ginekologa, który pracuje na NFZ i który ma tytuł profesora lub doktora habilitowanego)
  • wykazać, że w Polsce kolejka oczekujących do danego świadczenia jest zbyt długa (nie dotyczy kwestii porodu) lub, że podobne świadczenie nie jest w Polsce wykonywane (odnosić się to może na przykład do procedur, które w Polsce są nadal praktycznie nie znane).

Cała tę papierologię należy zacząć odpowiednio wcześnie.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: porodwczechach@gmail.com